Homeक्राईमखोटे कागदपत्र तयार करुन,जमिनीची खरेदी विक्री व्यवहार केल्या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय...

खोटे कागदपत्र तयार करुन,जमिनीची खरेदी विक्री व्यवहार केल्या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी,सहाय्यक दुय्यम निंबंधक नगर तहसिलदार,तलाठी,मंडळ अधिकारी, यांच्यासह 32 खाजगी लोकांवर गुन्हा दाखल लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाची मोठी कामगिरी

advertisement

अहमदनगर दि.१९ जुलै

बातमीतील हकीगत अशी की, दि. ३ / १ / २००६ रोजीचे पूर्वी ते दि.६/१/२००६ रोजी मौजे वडगांव गुप्ता शिवारातील गट नं. २०३ क्षेत्र २ हेक्टर, ९७ आर पोट खराबा ०.०९ आर, गट नं.२०५ एकुण क्षेत्र १ हेक्टर, ३४ आर ही कनिष्ट महार वतन हाडोळा इनाम वर्ग ६ब ची जमिन जुन्या शर्तीवर करणेसाठी अटी व शर्तीवर तत्कालीन तहसिलदार अहमदनगर यांनी बेकायदेशीर परवानगी दिली आहे. यातील तहसिलदार एल.एन. पाटिल यांनी काढलेल्या आदेशास एल.एस. रोहकले तत्कालीन तलाठी, सजा वडगांवगुप्ता दुर्गे, तत्कालीन मंडळ अधिकारी, नालेगांव यांनी मदत केली आहे व खरेदी विक्री व्यवहाराच्या नियमबाहय फेरफार नोंदी घेवुन खाजगी इसम उत्कर्ष पाटिल व अजित लुंकड यांना मदत केली आहे. तसेच तत्कालीन अपर
जिल्हाधिकारी अहमदनगर व्ही. टी. जरे व तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी नगर भाग राजेंद्र मुठे यांना सदरचा आदेश बेकायदेशीर असल्याची माहिती असुन देखील त्यांनी कुठलीही कारवाई करता, बेकायदेशीर व्यवहारात सहभागी होवुन सदर व्यवहारास एक प्रकारे प्रोत्साहन दिले आहे असे दिसुन येत आहे. आणि दिलीप बबन निराली, तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक, अहमदनगर- २ यांनी खरेदी विक्रीचे बेकायदेशीरपणे दस्त नोंदविले आहे. तसेच नमुद जमिनीचे भोगवाटादार दिनकर आनंदा शिंदे, विनायक शंकर शिंदे, बाबु
आनंदराव शिंदे, मोहन आनंदराव शिंदे, वामन किसन शिंदे,यादव किसन शिंदे, सदाशिव केशव शिंदे, रामभाऊ केशव शिंदे,सुनिल केशव शिंदे, यादव केशव शिंदे, श्रीमती मालनबाई केशव शिंदे, श्रीमती लता शांतवण भाकरे,अरुण दगडु शिंदे, शालनबाई दगडु शिंदे, लक्ष्मण रामचंद्र शिंदे, मथुरा विष्णु शिंदे, संदिप विष्णु शिंदे सुनिता रतन गायकवाड,नंदा शाम घाटविसावे, शालुबाई शाहुराव प्रभुणे, मच्छिंद्र आनंदाव शिंदे, लिलाबाई चंद्रभान पाडळे, शोभा बुध्दीराम ठाकुर, तसेच संमती देणार वत्सलाबाई तुकाराम पाचारणे,सुशिला शांतवण घाटविसावे, तुळसाबाई मारुती नरवडे, छबुबाई भिवाजी साळवे, इंद्रायणी विठठल जाधव, वत्सला वामन जाधव, कौसल्या दामु जगताप यांचे जनरल मुखत्यार उत्कर्ष
सुरेश पाटील, रा. श्रमिकनगर आनंदऋषीजी मार्ग अहमदनगर व जमिन खरेदी करणारे अजित कचरदास लुंकड, रा. आनंद दर्शन अपार्टमेंट,
मार्केट यार्ड, अहमदनगर यांना सदरची जमिन हि महार वतन हाडोळा इनाम वर्ग ६ब ची जमिन असल्याचे माहित असुन देखील त्यांनी वरिल नमुद तहसिलदार यांना सदर जमिन जुन्या शर्तीवर करणेसाठी अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यासाठी मदत करुन, खोटे कागदपत्र तयार करुन, सदर जमिनीची खरेदी विक्री व्यवहार करुन दस्त नोंदणी करुन ७/१२ उताऱ्यावर व फेरफार नोंदी घेतलेल्या आहेत व दस्त तयार करुन
शासनाची फसवणुक केली आहे. सदर बाबत एम.आय.डी.सी. पो.स्टे येथे भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन १९८८ चे कलम १३(१)(ड) सह १३(२) सह भा.दं.वि.क. १६७, ४२०, १०९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस उप अधीक्षक श्री प्रविण लोखंडे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अहमदनगर हे करीत आहेत. सदर कारवाई ही शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र,
नाशिक, माधव रेडडी, अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक नरेंद्र पवार, वाचक पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,अहमदनगरकडील पोलीस उप अधीक्षक प्रविण लोखंडे, पोलीस निरीक्षक राजु आल्हाट, पोहेकॉ संतोष शिंदे, पोकॉ. रविंद्र निमसे,
पोना विजय गंगुल यांचे पथकाने केली आहे.

advertisement

1 COMMENT

  1. वरील केस सारखी आहे त्यामुळे आम्हा या बाबत माहिती आणि मदत मिळेल का दहा वर्षे पासून जिल्हाधिकारी, तहसिलदार , SDO, भुमापक , भुमी अभिलेख अधिक्षक याच्या कडून 25000 हजार रुपये साठी केस दहा वर्षं पासून फिरवत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular